Giải Thưởng

2011 được tạp chí Asia Golf Monthly bầu chọn là sân golf tốt nhất “First Runner up” Việt Nam
2010- 2011 được tạp chí Vietnam Golf bầu chọn là sân golf có trải nghiệm golf thú vị nhất Việt Nam
2009- 2010 được tạp chí Asia Golf Monthly bầu chọn là sân golf tốt nhất Việt Nam
2009 được tạp chí Vietnam Golf bầu chọn là sân golf tốt nhất Việt Nam      
2008 được tạp chí Asia Golf Monthly bầu chọn là sân golf đứng thứ nhất Việt Nam 
2008 được tạp chí Vietnam Golf bầu chọn là sân golf đứng thứ nhất Việt Nam 
2004- 2008  được tạp chí Asia Golf Monthly bầu chọn là sân golf đứng thứ nhất Việt Nam 
2007 được Asian Golf Monthly bầu chọn là sân golf đứng thứ nhất Việt Nam              
2007 được tạp chí Vietnam Golf bầu chọn là sân golf đẹp nhất Việt Nam                               
2006 được Asia Golf Monthly bầu chọn là một trong 10 sân golf tốt nhất Châu Á