Sân Tập

Phạm vi: dài 300 yards
9 lỗ gôn mục tiêu với những khoảng cách khác nhau
Cọc đánh dấu khoảng cách từ khu vực phát bóng đến cờ được đánh dấu trong khu vực lỗ cờ
Trang thiết bị   
Cỏ tự nhiên ở 02 cấp độ
Phục vụ bởi đội ngũ nhân viên của DPGC
Khu vực tập gạt banh
Khu vực tập đánh bóng vào trong green
Khu vực tập đánh banh từ bãi cát
Khu vực nhà hàng trong và ngoài nhà câu lạc bộ.
Học chơi golf với giáo viên có chứng nhận bằng cấp chuyên nghiệp